[Video]Indirect Symlink

14 thg 2, 2011

Lần đầu tiên quay TUT nên còn nhiều thiếu sót !
Mong bà con thông cảm :D


FB comment