Giải trí với game flash Qua cầu !

11 thg 3, 2011Game: Qua cầu 1
Bạn hãy giúp người đàn ông đưa qua sông 3 vật là Bó cỏ, Con Cừu và Con Sói.
Chú ý rằng:
- Mỗi lần chỉ được mang 1 vật qua sông(Bó cỏ, Con Cừu, Con Sói)


- Và nếu bên sông chỉ có Bó cỏ và Con Cừu thì Cừu sẽ ăn Cỏ và--> Game Over!
- Hay bên sông chỉ có Con Cừu và Con Sói thì Sói sẽ ăn thịt Cừu và--> Game Over! 
Bạn đã đưa giúp người đàn ông 3 vật qua sông rùi à ---> Very Good! Hãy tiếp tục nhé ! Qua cầu 2 Có 3 ông sư và 3 con quỷ dữ ở 1 bên sông. Bạn hãy đưa tất cả họ qua sông trên 1 chiếc thuyền chỉ trở đc tối đa 2 người.
Lưu ý:
- Số Sư = hoặc > Số Quỷ ở 1 bên sông nào đấy thì sẽ không có chuyện gì sảy ra.
- Số Quỷ > Số Sư ---> Game Over! Mong rằng bạn sẽ giúp tất cả bọn họ qua sông mà sẽ không có chuyện gì sảy ra...

Qua cầu 3 Làm ơn giúp đỡ 5 người này qua cầu với bạn ơi. Mỗi người qua cầu có sự nhanh nhẹn khác nhau tương đương với thời gian là số giây để mà họ qua được cầu.
Chú ý: Mỗi lần chỉ được 2 người qua cầu và cần phải có đèn soi sáng mới đi qua đc cầu.

Bạn đã xuất sắc vượt qua game qua cầu 3 rồi à ? Bạn thật là...pro !
Hãy cùng nhau chờ đón game Qua cầu 4 nhé ^^!

FB comment