[Video] Hướng dẫn tạo Shop bằng Joomla 1.5

17 thg 3, 2011
Đối với các doanh nghiệp, nhu cầu thiết kế 1 website thương mại điện tử là không nhỏ. Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra 1 website thương mại điện tử bằng JOOMLA 1.5

Bài lab được chia thành 17 bước. Hoàn tất 17 bước, bạn sẽ được website như sau:


17 step hướng dẫn website như sau:
 • Step 1: Cấu hình Appserv. Download
 • Step 2: Cài website JOOMLA 1.5. Download
 • Step 3: Xử lý các lỗi cơ bản trước khi customize Joomla. Download
 • Step 4: Cài đặt Template. Download
 • Step 5: Cài đặt Virtuemart. Download
 • Step 6: Cấu hình Virtuemart tích hợp Joomla. Download
 • Step 7: Tạo và cấu hình Main menu. Download
 • Step 8: Tạo và cấu hình Sub menu. Download
 • Step 9: Tạo Module Login (Đăng kí thành viên). Download
 • Step 10: Breadcrumbs. Download
 • Step 11: Nhúng chức năng tìm kiếm sản phẩm. Download
 • Step 12: Tạo Bottom Menu. Download
 • Step 13: Tạo và cấu hình Shopping Cart (Giỏ hàng). Download
 • Step 14: Cấu hình danh mục Sản Phẩm. Download
 • Step 15: Thêm sản phẩm. Download
 • Step 16: Show sản phẩm đặt biệt ra trang chủ. Download
 • Step 17: Show sản phẩm bất kì ra trang chủ. Download

FB comment