Hướng dẫn tạo "Bài viết cùng chủ đề" có ảnh thu nhỏ !

5 thg 5, 2011
Hôm nay tranh thủ chỉ thêm cho các bạn cách tạo liên kết các bài viết cùng chủ để ở dưới bài viết !
Kết quả sau khi làm :

1.Đầu tiên các bạn login vào Blogger dashboard > Layout > Edit HTML rồi nhấn tích vào "Expand Widget Templates" check box !
Lưu ý: Trước khi thực hiện mọi thao tác sữa đổi thì nên back-up để sau này có sự cố còn khôi phục !
2.Các bạn tìm dòng sau đây :
</head>
Và thay thế bằng đoạn code bên dưới :
<!--Related Posts with thumbnails Scripts and Styles Start-->
<!-- remove --><b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<style type="text/css">
#related-posts {
float:center;
text-transform:none;
height:100%;
min-height:100%;
padding-top:5px;
padding-left:5px;
}

#related-posts h2{
font-size: 1.6em;
font-weight: bold;
color: black;
font-family: Georgia, &#8220;Times New Roman&#8221;, Times, serif;
margin-bottom: 0.75em;
margin-top: 0em;
padding-top: 0em;
}
#related-posts a{
color:black;
}
#related-posts a:hover{
color:black;
}

#related-posts  a:hover {
background-color:#d4eaf2;
}
</style>
<script type='text/javascript'>
var defaultnoimage="http://1.bp.blogspot.com/_u4gySN2ZgqE/SosvnavWq0I/AAAAAAAAArk/yL95WlyTqr0/s400/noimage.png";
var maxresults=5;
var splittercolor="#d4eaf2";
var relatedpoststitle="Related Posts";
</script>
<script src='http://blogergadgets.googlecode.com/files/related-posts-with-thumbnails-for-blogger-pro.js' type='text/javascript'/>
<!-- remove --></b:if>
<!--Related Posts with thumbnails Scripts and Styles End-->
</head>
3.Tìm dòng sau :
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
Rồi thay thế bằng đoạn code bên dưới :
<!-- Related Posts with Thumbnails Code Start-->
<!-- remove --><b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div id='related-posts'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>
</b:if>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels_thumbs&amp;max-results=6&quot;' type='text/javascript'/></b:loop>
<script type='text/javascript'>
removeRelatedDuplicates_thumbs();
printRelatedLabels_thumbs(&quot;<data:post.url/>&quot;);
</script>
</div><div style='clear:both'/>
<!-- remove --></b:if>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'><b:if cond='data:post.isFirstPost'>
<a href='http://www.bloggerplugins.org/2009/08/related-posts-thumbnails-blogger-widget.html'><img style="border: 0" alt="Related Posts Widget For Blogger with Thumbnails" src="http://image.bloggerplugins.org/blogger-widgets.png" /></a><a href='http://bloggertemplates.bloggerplugins.org/' ><img style="border: 0" alt="Blogger Templates" src="http://image.bloggerplugins.org/blogger-templates.png" /></a>
</b:if></b:if>
<!-- Related Posts with Thumbnails Code End-->
4.Bạn có thể tùy chỉnh số bài hiển thị bằng cách thay đổi giá trị ở dòng dưới :
var maxresults=5;
5.Để thay đổi tiêu đề mục liên kết bài viết thì thay đổi dòng sau :
var relatedpoststitle="Related Posts";
6.Để thay đổi hình ảnh mặc định , bạn chỉ cần thay đổi dòng sau bằng 1 link ảnh với kích thước 72x72
http://1.bp.blogspot.com/_u4gySN2ZgqE/SosvnavWq0I/AAAAAAAAArk/yL95WlyTqr0/s400/noimage.png
Ngoài ra bạn nào thạo CSS thì có thể tự Edit thêm bằng tay ^^!
Chúc các bạn thành công !

FB comment