Xóa số đếm sau mỗi nhãn (Label)

6 thg 5, 2011
Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa những số đếm theo sau mỗi nhãn !
Các nhãn trong blogspot thường có những con số theo sau nó, con số đó thể hiện số bài có cùng chung nhãn đó. Đối với ai không thích hiển thị những con số này, có thể tham khảo bài viết này .

1.Đầu tiên các bạn đăng nhập vào Blog > Phần chỉnh sữa Code Html
2.Back-up lại template nếu cần thiết !
3.Tích vào ngoặc "Mở rộng tiện ích" hay "Expand Widget Templates"
4.Sau đó các bạn tìm đoạn code bên dưới
<span dir='ltr'>(<data:label.count/>)</span>
Và thay thế bằng :
<!--span dir='ltr'>(<data:label.count/>)</span-->
5.Nhấn Save rồi F5 xem kết quả !
Sau này nếu muốn chỉnh lại như cũ thì các bạn chỉ cần sữa lại như lúc đầu là ok ^^!


FB comment